bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja plików

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dynowie

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania Urzędu. Nadawany jest przez Burmistrza w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy Burmistrzem, Skarbnikiem i Sekretarzem oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.


Pobierz dokumenty:

 

 

 

 Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 17.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 299