bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uaktualnienie treści.

Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy

Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Dynowa:

 • Referat Budżetowo - Finansowy - RBF
 • Referat Rozwoju Gospodarczego - RG
 • Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Przestrzennej - RIRP
 • Urząd Stanu Cywilnego - USC
 • Radca Prawny - RP
 • Stanowisko ds. transportu, komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, obronności i spraw wojskowych - TWO
 • Stanowisko ds. obsługi Sekretariatu Urzędu, spraw pracowniczych i oświaty - KO
 • Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów mieszkańców i archiwum zakładowego - RM
 • Stanowisko ds. zdrowia, opieki społecznej, kultury i sportu - OS
 • Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, oc, ochrony ludności, bezpieczeństwa - GZR
 • Stanowisko ds. unijnych, promocji miasta i informacji turystycznej - UP
 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa - GN
 • Informatyk - IN
 • Wieloosobowe stanowisko ds. technicznej obsługi Urzędu - SU


Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 17.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 116