bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości.

25.09.2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Dynowa nr 114/15
z dnia 25 września 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

OGŁASZA


Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości:

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,95 m2, z częścią gospodarczą o pow. 19,49 m2 pod jednym dachem, położony przy ul. Pawiej 9 w Dynowie, na działce ewidencyjnej nr 2341 o pow. 0,1553 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej RZ2Z/00042717/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Działka częściowo zadrzewiona, obsadzona żywopłotem grabowym. Budynek drewniany, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
Sień 14,72
Kuchnia 13,24
Pokój 13,77
Komora 7,74
Stajnia 10,48
Razem 59,95
Obora 19,49


Budynek posiada instalację elektryczną, ogrzewanie piecowe. budynek wymaga kapitalnego remontu.

Cena nieruchomości – 90 000,00 zł
Wadium – 9 000,00 zł
Minimalne postąpienie – 900,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2015 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Wadium powinno być wpłacone na konto bankowe nr: 17 9093 0007 2001 0000 0781 0002 Urzędu Miasta w terminie do 23 października 2015 r. z dopiskiem: „Wadium Pawia 9” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 23.10.2015 r.
Wpłata wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną jako nabywca, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu, przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy oraz posiadać dowód wpłaty wadium.
Cena ustalona w przetargu płatna będzie przed zawarciem umowy sprzedaży, koszty notarialne i wieczystoksięgowe pokrywa kupujący. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług.

Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji przetargowej odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem rokowań.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II p. lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33. Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Wykaz wywiesza się na okres 30 dni, tj. do 25 października 2015 r.


Dokumenty do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa nr 114/15
    z dnia 25 września 2015 - dokument doc

Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 25.09.2015

Dokument oglądany razy: 473
« inne aktualności