bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

06.10.2015

Załącznik do zarządzenia nr 121/15
Burmistrza Miasta Dynów
z dnia 5 października 2015 r.

WYKAZ


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

Budynek użytkowy (dawna SUW) o powierzchni użytkowej 137,50 m2, położony przy ul. Fermstalowskiej w Dynowie wraz z działkami ewidencyjnymi nr 1801/3 o pow. 0,0713 ha, 1801/8 o pow. 0,0253 ha, 1802/4 o pow. 0,0030 ha, 1802/3 o pow. 0,1080 ha (łącznie 0,2076 ha) i położonym na nich zbiornikiem na wodę i nieeksploatowaną studnią głębinową. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem uwidoczniona jest w księdze wieczystej RZ2Z/00035775/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, dach z płyt żelbetowych, posiada instalację elektryczną. Budynek wyposażony jest w nieeksploatowane urządzenia i instalacje do uzdatniania wody. Nieruchomość jest w większości ogrodzona. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez nieruchomość sąsiednią.

Wartość nieruchomości – 164 976,00 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości objętych niniejszym wykazem na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Dynowie wnioski o ich nabycie w terminie do dnia 16 listopada 2015 r.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2, pok. Nr 16, II piętro, lub telefonicznie 016-65-21-093 wew. 33 w godzinach pracy Urzędu.


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. do 26 października 2015 r.


Dokumenty do pobrania:

  1. Załącznik do zarządzenia nr 121/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 5 października 2015 r. - dokument word (doc)
Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 06.10.2015

Dokument oglądany razy: 439
« inne aktualności