bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Dynów ul. Pawia z dnia 23.10.2015

27.10.2015

Leżajsk dnia 23.10.2015

GN-K.440.1306.2015

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Dynów ul. Pawia

Działając na podstawie art. 97 ust. 1a pkt 5 i art. 95 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r, poz.518), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r, poz.520), § 6 ust. 4 i 5, § 14 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663). oraz zgodnie z wnioskiem firmy „GEODETA”s.c. Zakład Usług Geodezyjnych 37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 50 i zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w dniu 04.03.2015 identyfikator zgłoszenia PODGIK.440.1306.2015 dotyczącego podziału działek nieruchomości uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2015 r. w miejscowości Dynów przy ul Pawiej nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnych oznaczonej numerem

845 o godz. 9:15

POUCZENIE

  1. Zawiadomione strony, proszone są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu, z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
  2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
  3. Informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 3i4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. Nr 193 z 2010r, poz.1287):
    - nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety,
    -w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika- nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 27.10.2015

Dokument oglądany razy: 370
« inne aktualności