bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Budżet gminy

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy.

 

Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

 

Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez Burmistrza objaśnienia do projektu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa rada.

BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2013 ROK

Budżet miasta na 2013 rok stanowi Uchwała Nr XXX/173/13 Rady Miasta Dynowa z dnia 31 stycznia 2013 roku - w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2013 wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2013 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2012 ROK

 

Budżet miasta na 2012 rok stanowi Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 stycznia 2012 roku - w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2012 wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w  budżecie miasta na 2012 r.

 


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2011 ROK

 

Budżet miasta na 2011 rok stanowi Uchwała Nr V/26/11 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lutego 2011 roku - w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2011 wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w  budżecie miasta na 2011 r.

 

 Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 23.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 901