bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dynowie

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania Urzędu. Nadawany jest przez Burmistrza w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy Burmistrzem, Skarbnikiem i Sekretarzem oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.


Pobierz dokumenty:

 

 

 

 Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 04.06.2014
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 568