bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy

Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Dynowa:

 • Referat Budżetowo - Finansowy - RBF
 • Referat Rozwoju Gospodarczego - RRG
 • Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Przestrzennej - RIRP
 • Urząd Stanu Cywilnego - USC
 • Samodzielne stanowisko ds. funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki - UP
 • Samodzielne stanowisko ds. transportu, komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej i spraw wojskowych - TKW
 • Sekretarz Gminy - SG,
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów mieszkańców i przeciwdziałania uzależnieniom - RM
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi klienta, sekretariatu i spraw pracowniczych - KS
 • Samodzielne stanowisko ds. oświatowych i archiwum zakładowego - OA
 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - GN
 • Informatyk - Administrator Systemów Informatycznych - ASI
 • Pełnomocnik ds. informacji niejawnych - IN
 • Szef Gminnego Zespołu Reagowania - GZR
 • Wieloosobowe stanowisko ds. technicznej obsługi Urzędu - SUOpublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 04.06.2014
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 777