bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnych

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW

Nr rejestru

Data dokonania wpisu

Nazwa podmiotu
ubiegającego się o wpis

1

15.03.2012 r.

Stanisław Adamiec
USŁUGI KOMUNALNE
Oczyszczanie Ulic-Chodników-Parkingów
37-500 Jarosław,
os. Piłsudskiego 13a/1

2

14.05.2012 r. /W dniu 11.10.2012 r. dokonano zmiany treści wpisu dot. zmiany kodu odpadów przewidzianych do odbierania zgodnie z wnioskiem znak: Nr/305/12 z dnia 4.10.2012r./

TRANS-FORMERS
KARPATIA sp. z o.o.
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów

(adres prowadzenia działalności; bazy
technicznej: 36-062 Zaczernie nr 188)

3

5.06.2012 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.;
ul. Przemyska 15,
37-500 Jarosław

4

29.10.2012 r.

REMONDIS KROeko;
Sp. z o.o.; ul. Fredry 1,
38-400 Krosno

5

11.12.2012

Gospodarka Komunalna
w Błażowej Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 35,
36-030 Błażowa

6

27.12.2012

27.12.2013 r.
- Wykreślono z rejestru

GOKOM EKO Sp. z o.o.
36-040 Boguchwała, ul. Akacjowa 38

adres do korespondencji:
36-040 Boguchwała, ul.Kolejowa 15 A

7

04.02.2013

U Drozda” Monika Drozd
Ryszkowa Wola 37
37-544 Zapałów

8

15.05.2013

Produkcja Handel Usługi "EKOMAX"
Jarzy Kotulak
ul. Hankówka 28
38-200 Jasło

9

13.12.2013

28.04.2014
- Wykreślono z rejestru

Transław Sławomir Starzyk
Wypoczynkowa 13
33-112 Tarnowiec

10 13.11.2014

P.H.P.U. "ZAGRODA" Sp.z o.o.
ul. 1-go Maja 38 B;
38-100 StrzyżówOpublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 14.11.2014
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 505