bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Opinie i Uchwały RIO

  1. Uchwała Nr 13/05/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opini o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Dynów na 2016 rok.
  2. Uchwała Nr 13/03/2015 z dnia 04 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opini o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2025.
  3. Uchwała Nr 13/12/2015 r z dnia 25 lutego 2015r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Dynów na 2015 rok.
  4. Uchwała Nr 13/40/2015 r z dnia 25 lutego 2015r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Dynów.
  5. Uchwała Nr 13/29/2013r z dnia 23 grudnia 2013r. Składu Orzekającgo RIO w Rzeszowie w sprawie: opini o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz zprognozą długu na lata 2014 - 2025.
  6. Uchwała Nr 13/15/2014r z dnia 12 lutego 2014r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Dynów na 2014 rok.
  7. Uchwała Nr 13/34/2014r z dnia 12 lutego 2014r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Dynów.Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 17.12.2015
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 19.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 408