bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Komisje Stałe Rady


Komisja Rewizyjna

1) Pani Mazur Krystyna – Przewodniczący komisji
2) Pan Krupa Piotr
3) Pani Ślemp Józefa
4) Pan Toczek Wacław
5) Pan Zięzio Michał


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1) Pan Andrzej Śmietana – Przewodniczący komisji
2) Pan Gołąb Kazimierz
3) Pan Kędzierski Andrzej
4) Pan Krupa Piotr
5) Pani Mazur Krystyna
6) Pan Mikoś Józef
7) Pan Mryczko Roman
8) Pan Nowak Roman
9) Pan Pawłowski Grzegorz
10) Pan Siry Marek
11) Pan Toczek Wacław
12) Pan Wolański Wojciech

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów są w szczególności sprawy dotyczące: gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, finansów i budżetu, majątku gminy, bezpieczeństwa publicznego.


Komisja Spraw Społecznych

1) Pan Mryczko Roman – Przewodniczący komisji
2) Pan Gołąb Kazimierz
3) Pan Kędzierski Andrzej
4) Pan Mikoś Józef
5) Pan Nowak Roman
6) Pan Pawłowski Grzegorz
7) Pan Siry Marek
8) Pani Ślemp Józefa
9) Pan Śmietana Andrzej
10) Pan Wolański Wojciech
11) Pan Zięzio Michał

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są w szczególności sprawy dotyczące: oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji.Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 23.12.2015
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 551