bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Jednostki organizacyjne

W celu wykonania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne, w tym zakłady i jednostki budżetowe. Tworzenie, likwidacja lub reorganizacja jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady. Rada uchwala statuty tworzonych gminnych jednostek organizacyjnych. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Burmistrz, będący ich zwierzchnikiem służbowym.

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie
  • Zespół Szkół w Dynowie
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie
  • Miejskie Przedszkole w Dynowie
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w DynowieOpublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 17.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 735