bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miasta Dynowa w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1.  wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów,
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miasta Dynów, w pokoju nr 10.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 16.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 3 378