bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Elektronczna Skrzynka Podawcza

Instrukcja składania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Dokumenty elektroniczne można złożyć poprzez:

 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – Urzędu Miejskiego w Dynowie za pośrednictwem elektronicznego formularza platformy EPUAP – złożenie wniosku wymaga posiadania konta użytkownika ( www.epuap.gov.pl / konto jest bezpłatne). Po wejściu na platformę należy wybrać podział terytorialny->województwo podkarpackie->powiat rzeszowskii->Dynów (gmina miejska).
 • Dokument elektroniczny można dostarczyć również osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek w godz. 8.00-16.00,  w pozostałe dni w godz. 7.00-15.00) do sekretariatu mieszczącego się budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie, przy ul. Rynek 2,  pokój nr 10  w na następujących nośnikach danych:
  a) dyskietka 1,44 MB
  b) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  c) płyta CD-RW, DVD-RW
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • odt
  • rtf
  • doc
  • ods
  • xls
  • csv
  • txt
  • pdf
  • graficzne: gif, tif, jpg, png
  Ww. formaty mogą być dostarczone w postaci skompresowanej przy uzyciu formatu ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 18.07.2014
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 17.09.2013
Dokument oglądany razy: 3 230