bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
tel. 0(...)16 652 12 86
fax. 0(...)16 652 12 86
 
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek 7:00 - 15:00
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Dynów.
Podlega bezpośrednio Radzie Miasta, jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Dynów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie powołany jest na podstawie art.46 ust.1ustawy o pomocy społecznej , art.9 ust 1 ustawy o samorządzie terytorialnym oraz uchwały Nr II/16/92 Rady Miejskiej w Dynowie z dnia 28 stycznia 1992 roku w sprawie powołania MOPS.
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie zatrudnia 10 pracowników:


 
Kierownik
mgr Henryka Papiernik
 
Specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Kuś
 
Specjalista pracy socjalnej
Krystyna Kiełbasa


Pracownik socjalny
Monika Kaszycka

Główny Księgowy
Czesława Tadla
 
Inspektor
Dariusz Śnieżek
 
Inspektor
Ewelina Wolańska

oraz trzech pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.
 

Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej należy:

 

Ośrodek zajmuje się również zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 17.09.2013
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 907