bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Publiczne losowanie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Dynowie

05.10.2015

Informacja
o publicznym losowaniu składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Dynowie


Burmistrz Miasta Dynowa uprzejmie informuje, że w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r., zgłoszono w Gminie Miejskiej Dynów przez osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych do jednej obwodowej komisji wyborczej (obwód odrębny) – więcej niż 6 kandydatów, tj.:

– OKW Nr 5 – Dynów, Dom pogodnej Starości, ul. Ks. Józefa Ożoga 12A – 7 osób.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) w dniu 5 października 2015r. (poniedziałek) o godz. 10.30 odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Dynowie, Rynek 2 /sala narad, I p./ publiczne losowanie składu w/w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 r.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 05.10.2015

Dokument oglądany razy: 409
« inne aktualności